کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
گالری
فرم پروپوزال مرکز
علم سنجی
ترجمان دانش

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
اولین "مدرسه جامع هوش مصنوعی" در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد
Sunday 31 st December 2023
برگزاری كارگاه ارزشيابي توانمندي هاي باليني دانشجو
Tuesday 26 th December 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس