مرکز تحقیقات پرستاری با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری برگزار می کند (وبینار journal watch)

انتشار محتوا: ۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس