پانل تخصصی تجارب، فرصت ها و چالش های نشر مقالات علمی

انتشار محتوا: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

پانل تخصصی تجارب، فرصت ها و چالش های نشر مقالات علمی ویژه اعضای هیدت علمی، کارشناسان ارشد و دانشجویان

دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ الی ۱۴

مکان: سالن سینا

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس