امضای تفاهم نامه همکاری بین بخشی مرکز تحقیقات پرستاری و گروه آموزشی سلامت سالمندی دانشکده پرستاری

انتشار محتوا: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

 

 

تفاهم نامه همکاری بین بخشی مرکز تحقیقات پرستاری و گروه آموزشی سلامت سالمندی دانشکده پرستاری مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ به امضا رسید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس