برگزاری كارگاه ارزشيابي توانمندي هاي باليني دانشجو

انتشار محتوا: ۵ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۵:۳۴ قبل از ظهر
كارگاه ارزشيابي توانمندي هاي باليني دانشجو در روز دوشنبه 27 آذرماه 1402 با حضور اعضاي هيأت علمي و آموزشي و اساتيد باليني دانشگاه در محل سالن ابن سينا پرديس دانشگاه برگزار گرديد

كارگاه ارزشيابي توانمندي هاي باليني دانشجو در روز دوشنبه 27 آذرماه 1402 با حضور اعضاي هيأت علمي و آموزشي و اساتيد باليني دانشگاه در محل سالن ابن سينا پرديس دانشگاه برگزار گرديد.

در اين كارگاه كه با همكاري مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برگزار گرديد، آقاي دكتر منصوريان رئيس مركز تحقيقات پرستاري، بعنوان مدرس كارگاه بودند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس