کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
گالری
فرم پروپوزال مرکز
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
29 November 2023 07:54:02 AM

گروه توسعه فناوری سلامت با همکاری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می کند:

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
اولین "مدرسه جامع هوش مصنوعی" در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد
Sunday 31 st December 2023
برگزاری كارگاه ارزشيابي توانمندي هاي باليني دانشجو
Tuesday 26 th December 2023
وبینار آموزش نرم افزار Graph Pad Prism
Monday 25 th December 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس