کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
گالری
فرم پروپوزال مرکز
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، پژوهشگر برجسته کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت شد
Wednesday 21 st June 2023
برگزاری وبینار روش نمونه گیری در مطالعات جمعیتی
Monday 19 th June 2023
انتخاب دانشجوي پژوهشگر برجسته كشوري مطابق بند ك كميته كشوري تحقيقات دانشجويي
Sunday 18 th June 2023
برگزاری کارگاه آشنایی با نظام ثبت بیماری و شیوه راه اندازی آن ها
Saturday 10 th June 2023
برگزاری جلسه شورای مرکز رشد
Saturday 10 th June 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس