کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
گالری
فرم پروپوزال مرکز
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
بررسی وضعیت سلامت سالمند تنها نباید محدود به بررسی جنبه های پزشکی باشد
متخصص سالمندشناسی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گناباد؛
Sunday 1 st October 2023
کارگاه اصول راه اندازی کسب و کار جدید
Saturday 9 th September 2023
تودیع و معارفه سرپرست کمیته تحقیقات و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Tuesday 5 th September 2023
فراخوان ثبت‌نام در بیست و نهمین جشنواره تحقیقات وفناوری علوم پزشکی رازی
Monday 4 th September 2023
ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه
Tuesday 29 th August 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس