فناوری نوین در آموزش و مراقبت پرستاری

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۰:۰۷ بعد از ظهر

ارزیابی و ارزشیابی

* چالش­های آموزش مداوم پرستاران

* اعتباربخشی آموزشی (ارزیابی درونی و بیرونی) گروه پرستاری

* بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی، آموزشی و اجرایی پرستاری

* شیوه­های نوین ارزشیابی بالینی دانشجویان و اساتید

توسعه و ارتقای آموزش پرستاری

* توسعه برنامه­های درسی پرستاری با رویکرد آموزش پاسخگو

* سیاست­گذاری پرستاری در نظام سلامت

* استقرار هیأت علمی بالینی در مراکز درمانی (چالش­ها و فرصت­ها)

* چالش­های آموزش مداوم پرستاران

* اقدام پژوهشی در ارتقاءکیفیت آموزشی و پژوهشی بالینی

* گسست تئوری و عمل در پرستاری

* آموزش مبتنی بر شواهد

* بازی های رایانه ای و فضای مجازی در سلامت کودکان و نوجوان

توانمندسازی اساتید و دانشجویان

* شایستگی و صلاحیت بالینی پرستاران و دانشجویان پرستاری

* ارتقای توانمندی اعضای هیأت علمی پرستاری

* نوآوری و اصلاح آموزش پرستاری

* روش­های نوین یاددهی –یادگیری در پرستاری

* روش های آموزشی و یادگیری مبتنی بر جامعه

تغذیه در گروه های مختلف:

* مشکلات تغذیه­ای بیماران مزمن و ارائه راهکارهای بهبودی

* روش های بهبود پذیرش رژیم های غذایی و دارویی در بیماران

* اختلالات تغذیه ای در کودکان ،نوجوانان و سالمندان

مراقبت و ارتقاء سلامت:

* مراقبت بیمار محور/ خانواده محور/ و جامعه محور

* کووید۱۹ و بیماری های نوپدید مشابه: از پیشگیری تا نوتوانی (برنامه های مراقبتی در عوارض جسمی، روانی، اجتماعی (

* توانبخشی، خودمراقبتی و ارتقاء کیفیت زندگی در بیماران مزمن نظیر اختلالات قلبی عروقی، سرطان ها، بیماری­های تنفسی، دیابت، MS و ...

* مراقبتهای کل نگر و ارتقای فرایند ارجاع بیمار و مشاوره ی پرستاری

* تدوین برنامه های آموزشی حین ترخیص و مراقبت در منزل

* طراحی و ارزیابی برنامه های مراقبت فرهنگی)care Oriented Cultural)

* مراقبت های خانواده محور و چالش های آن

* خودمراقبتی، خودکارامدی و خود مدیریتی در...

* طراحی برنامه و راهنما در موضوع پدافند غیرعامل

* کاربرد مدل­های پرستاری در مراقبت و ارتقاء سلامت مددجویان

* کیفیت ارائه مراقبت های پرستاری در بخش های داخلی- جراحی و مراقبت­های ویژه

* طراحی ابزارهای استاندارد در مراقبت­های پرستاری

* اثربخشی روش­های پیشگیری و مداخلات پرستاری در کنترل عفونت­های بیمارستانی

* ارتقای کیفیت مراقبت های بالینی با تاکید بر اقدام پژوهی

* میزان خطاهای دارویی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن

* کیفیت مراقبت پرستاری استاندارد در بخش های مختلف

* توانمند سازی پرستاران در مراقبت های نوین پرستاری

* مراقبت های نوین پرستاری در بخش کودکان

* تله نرسینگ در ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان

* مراقبت مبتنی بر شواهد در حوزه ارتقای سلامت کودک و نوجوان

* طراحی و بکار گیری مدل های مراقبتی کودکان مبتلا به اختلالات حاد و مزمن

* فاکتورهای موثر بر سلامت و رشد و تکامل کودکان و نوجوانان

* اختلالات روانی و تکاملی و رفتاری در کودکان و نوجوانان

* فاکتورهای خطر در مسمومیت ها و حوادث در کودکان و نوجوانان

معنویت، هنر و توریسم در پرستاری :

* پرستاری و ارتقاء سلامت معنوی

مراقبت معنوی درگروههای سنی مختلف

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس