پرستاری داخلی و جراحی

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۸:۵۶ بعد از ظهر

* تعهد حرفه ای ومطالعات مرتبط با اخلاق در پرستاری کودکان و نوزادان

* مدیریت و سیاستگذاری در زمینه ارتقاء سلامت کودکان و نوجوانان جامعه

* نوآوری در مراقبت از کودک بیمار و کاربرد خلاقیت از جمله هنر درمانی وبازی درمانی

* نقش های مختلف پرستاری کودکان در جامعه : پیشگیری ، غربالگری ، بازتوانی و ارتقاء سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی به ویژه در کودکان آسیب پذیر مانند کودکان کار و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

* پیشگیری واصلاح رفتار های پر خطر در کودکان و نوجوانان

* تبیین راهکار های پیشگیری از عوارض جسمی و روانی ناشی از زندگی مدرن و مجازی (کامپیوتر – موبایل – شبکه های مجازی) ... در کودکان و نوجوانان

* ارتقاء سواد سلامت کودکان و نوجوانان و خانواده ها

* اصلاح سبک زندگی کودکان و نوجوانان

* طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقاء توانمندی مهارت های بالینی اعضاء هیات علمی و مربیان گروه کودکان و ویژه نوزادان درجهت کاهش فاصله بین آموزش و بالین و ارتقاء آموزش بالینی

* طراحی دستورالعمل و گاید لاین های مراقبتی و بسته های خدمتی مورد نیاز برای ارائه مراقبت استاندارد برای نوزادان و کودکان بستری در بیمارستان

* ارتقاء کیفیت مراقبت خانواده محور در بخش های کودکان و نوزادان

* توسعه اجرای مراقبت تکاملی و معنوی در بخش های نوزادان و کودکان

* ارتقاء پاسخ گوئی اجتماعی در مراقبتهای پرستاری کودکان و نوزادان

* ارتقاء کیفیت ارتباط درمانی با کودکان و نوزادان

* نظریه پردازی در پرستاری کودکان

* حکمت اسلامی و مراقبت از کودکان و نوزادان

* تفکر انتقادی و قضاوت بالینی و رویکردهای کارتیمی در مراقبت از کودکان و نوزادان

* ابزارسازی و سایکومتری ابزارها در خصوص اندازه گیری شاخص های ارتقای سلامت کودکان و نوزادان

* مراقبت تسکینی ومعنوی - روانی کودکان ونوزادان

* طب سنتی در مراقبت از کودکان و نوزادان

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس