پرستاری فوریت واورژانس

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۱:۱۶ بعد از ظهر

* - قانون، فرهنگ و اخلاق حرفه ای در پرستاری

* ۲- طب مکمل و مراقبت تسکینی

* ۳- مدیریت و اقتصاد پرستاری

* ۴- فناوری و اموزش پرستاری

* ۵- تغذیه در گروه های مختلف

* ۶- مراقبت و ارتقاء سلامت

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس