پرستاری سالمندی

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۱:۴۷ بعد از ظهر

۱) قانون، فرهنگ و اخلاق حرفه ای در پرستاری:

* حقوق سالمندان وتبعیض سنی

* سالمند آزاری و غفلت

* روابط و شکاف بین نسلی

* جنسیت و سالمندی

* اخلاق و تعهد حرفه ای در اموزش و مراقبت از سالمندان

* معنویت و سلامت سالمندان

* ارتقاء کیفیت ارتباط ، تعهد حرفه ای و اخلاق در روان پرستاران

* اخلاق در مداخلات پرستاری در بیماران روانی

۲-) طب مکمل و مراقبت تسکینی:

* اثربخشی طب جایگزین در دوره سالمندی

* طب سنتی در پیشگیری و درمان بیماریهای دوران سالمندی

* طب سنتی و اختلالات روانی در بیماران

۳-)مدیریت و اقتصاد پرستاری:

* مشارکت اجتماعی سالمندان: مفهوم ؛ اندازه گیری ؛ تعیین کننده ها

* سالمندی فعال،مولفه ها،تعیین کننده ها و مداخلات

* اقتصاد و سالمندی

* کار: منابع و فرصت های شغلی در سالمندان

* سیاستگذاری دولت و بیمه ها جهت دوره بازنشستگی

۴-) - فناوری و اموزش پرستاری:

* فن آوری های نوین و نو اوری در ارائه مراقبت های سالمندان

* آموزش پرستاری سالمندی

۵-) تغذیه در گروه های مختلف:

* تغذیه در بیماری های دوران سالمندی

* تغذیه در اختلالات روانی سالمندان

۶-) مراقبت و ارتقاء سلامت:

* انواع سیستم های مراقبت سالمندان

* مراقبین سالمندان : اشتغال ؛ خستگی و فشار کاری

* خودمراقبتی در سالمندان

* ایمنی و ایمن سازی در سالمندی

* مراکز نگهداری سالمندان: نگرش جامعه ؛ استانداردها ؛ کیفیت

* سالمندان آسیب پذیر (تنها , ناتوان , نحیف , بدون همسر)

* نیازسنجی دوران سالمندی (روانی , اجتماعی , اقتصادی و )

* اوقات فراغت سالمندی

* زوج های سالمند (طلاق ؛ مرگ ؛ بیوگی ؛ ازدواج مجدد)

* بلایای طبیعی و سالمندان

* شهر دوستدار سالمند: استانداردها و شاخص ها

* راهکارها و بکار گیری مراقبت در منزل از سالمندان

* کیفیت زندگی در سالمندی

* ارتقاء سواد سلامت سالمندان

* بحرانهای سالمندی و سلامت

* سالمندی و رانندگی (حوادث - مهارتهای شناختی و جسمی)

* توانبخشی سالمندان

* مکانیسم های ایجاد سالمندی و راهکارهای تاخیر آن

* سبک زندگی و بیماریهای مرتبط با سالمندی

* اپیدمیولوژی بیماریهای مرتبط با سالمندی

* اعتیاد و سوء مصرف مواد در سالمندان

* اثربخشی مداخلات دارو درمانی در سالمندی

* مراقبت و ارتقاء سلامت بیماریهای شایع در سالمندی( اختلالات خواب و بیداری ، اختلالات روانی: الزایمر سالمندی اختلالات ادراری وسقوط در سالمندان)

* ارگونومی و سالمندان

* مراقبت تسکینی و مراقبت در مراحل انتهایی زندگی در سالمندان

* طراحی مداخلات مناسب در جهت ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم مبتنی بر نیازهای آموزشی و بهداشتی سالمندی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس