کارشناسان مرکز

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۱:۰۱ بعد از ظهر

 

مهری صفاری

کارشناس مرکز

شرح وظایف

 • دریافت و بررسی اولیه طرح ها و انجام امورمربوط به داوری و تایید نهایی طرح
 • راهنمایی محققین در خصوص ارسال طرح ها و مقالات از طریق سامانه
 • انجام امور مربوط به اتوماسیون اداری و ثبت اطلاعات مرکز در سامانه
 • بررسی مقالات و سایر انتشارات مرکز و پیگیری ثبت در سامانه
 • هماهنگی برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تعیین شده
 • تهیه گزارش آماری کلیه طرح ها، مقالات و انتشارات مرکز
 • شرکت در جلسات مربوطه با هماهنگی رئیس مرکز
 • جمع آوری اطلاعات و به روز رسانی وب سایت مرکز
 • پیگیری امور مربوط به موافقت قطعی مرکز
 • انجام امور محوله با هماهنگی رئیس مرکز

 

 • تلفن تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۵۰۲۸ داخلی ۱۱۷-۱۱۹
 • پست الکترونیک: nrc@gmu.ac.ir
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس