فرم ها و دستورالعمل ها

ایجاد شده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۳:۲۷:۴۵ بعد از ظهر

فرم ها

فرم پیشنهاد عنوان طرح پژوهشی                                   دانلود فایل

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات پرستاری         دانلود فایل

فرم گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات پرستاری    دانلود فایل       راهنمای ارسال فایل گزارش نهایی

فرم پروپوزال کیفی طرح تحقیفاتی مرکز تحقیفات پرستاری   دانلود فایل

فرم پروپوزال مطالعات اقدام پژوهی                              دانلود فایل

فرم محاسبه هزینه طرح تحقیقاتی اعضای هیئت علمی         دانلود فایل

فرم تفاهم نامه طرح پژوهشی مرکز تحقیقات  پرستاری با سایر مراکز تحقیقاتی   دانلود فایل

راهنمای ثبت مقاله منتج از طرح در سامانه پژوهشیار     دانلود فایل

دستورالعمل ها

دستوالعمل تاسیس مراکز تحقیقات علوم پزشکی دولتی (1401)   دانلود فایل

راهنمای نظام ارزشیابی فعالیت های تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور (1401)    دانلود فایل

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس