چشم انداز (Vision)

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۶:۴۶ بعد از ظهر

ما تمام عزم خویش را جزم کرده ایم تا:

در سه سال آینده؛ همسو با چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک مرکز تحقیقات پرستاری معتبر و پیشرو در کشور، با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های بومی و همکاری دیگر مراکز تحقیقاتی مرتبط در سطح ملی و بین المللی و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در ارتقاء سلامت جامعه گامی موثر برداشته، با تولید و نشر معتبرترین شواهد علمی در زمینه پرستاری نقش خود را در جهت دستیابی به دانشگاه کارآفرین و پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه در ابعاد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی در همه سطوح از پیشگیری تا توانبخشی ایفا کرده، الگو و نمونه موفقی از یک مرکز تحقیقات پرستاری در کشور باشیم.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس