پژوهشگران وابسته مرکز

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۲:۵۹ بعد از ظهر

دکتر مریم مقیمیان               رزومه

دکتر عبدالجواد خواجوی        رزومه

دکتر علی عالمی                  رزومه

دکتر علی محمد مختاری         رزومه

دکتر فاطمه محمدزاده            رزومه

دکترملیحه ضیایی                رزومه  

دکتر رضا اسماعیلی             رزومه  

دکتر مهدی مشکی               رزومه

دکتر عباسعلی عباس نژاد       رزومه

دکتر آرش حمزه ای              رزومه

دکتر محسن صاحبان ملکی      رزومه

دکتر جلیل مشاری                رزومه

دکتر محمد قهرمانی              رزومه

دکتر جواد صادقی نسب          رزومه

دکتر راحله درفشی                رزومه

دکتر پریسا آرمان پور             رزومه

دکتر اعظم السادات محمودیان    رزومه

دکتر اعظم اکبری لر                رزومه

دکتر حمیده محمدزاده                رزومه

دکتر فرهنگ سلطانی                رزومه

دکتر امین میرثانی                      رزومه

دکتر علیرضا حسینی                  رزومه

دکتر مسلم مهدوی                     رزومه

دکتر داود سالارباشی                  رزومه

دکتر زهره عبدی مقدم                 رزومه

دکتر مریم ترابیان کاخکی              رزومه

دکتر نگار شفاعی                       رزومه

دکتر رویا زمانی                        رزومه  

خانم نسیم خواجویان                  رزومه 

مهندس جواد باقری                    رزومه

دکتر صدیقه گوهری بهاری            رزومه

دکتر مصطفی امیری                    رزومه

دکتر مرتضی رستمیان                  رزومه

دکتر علیرضا عطاردی                 رزومه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس