شورای پژوهشی مرکز

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۶:۲۱ بعد از ظهر
عکس نام و نام خانوادگی رزومه پست الکترونیک

دکتر محمدرضا منصوریان

رئیس شورا

سامانه علم سنجی

mansooriangmu@gmail.com
 

 

دکتر حسین عجم زیبد

دبیر شورا

 

سامانه علم سنجی

moallef@gmail.com 

دکتر لیلا صادق مقدم

عضو شورا

سامانه علم سنجی

ls.moghadam@gmu.ac.ir

دکتر علی محمدپور

عضو شورا

سامانه علم سنجی

Dr.Mohammadpour@gmu.ac.ir

دکتر موسی سجادی

عضو شورا

سامانه علم سنجی

sajjadi۱۹۷۵@gmail.com
 

 

دکتر مهدی بصیری مقدم

عضو شورا

 سامانه علم سنجی  basiri۱۳۴۴@gmu.ac.ir
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس