شورای عالی

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۴۰ بعد از ظهر
عکس نام و نام خانوادگی رزومه پست الکترونیک

دکتررضا احمدی

سامانه علم سنجی

ahmadirz@mums.ac.ir

دکتر محمدرضا منصوریان

دبیر شورا

سامانه علم سنجی

mansooriangmu@gmail.com

دکتر لیلا صادق مقدم

سامانه علم سنجی

ls.moghadam@gmu.ac.ir

دکتر علی محمدپور

عضو شورا

سامانه علم سنجی

Dr.Mohammadpour@gmu.ac.ir

دکتر حسین عجم

عضو شورا

سامانه علم سنجی

moallef@gmail.com

دکتر موسی سجادی

عضو شورا

سامانه علم سنجی

sajjadi۱۹۷۵@gmail.com
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس