پرستاری سلامت جامعه

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۷:۰۳ بعد از ظهر

ب-۱)طب سنتی

* گیاه درمانی

* ناباروری

ب-۲)فرهنگ

* فرهنگ جامعه و پرستاری

* فرهنگ دین و پرستاری

* اعتقادات ، ارزش ها ، نگرش های فرد و جامعه در پرستاری

ب-۳) اقتصاد

* هزینه اثر بخشی خدمات سلامت

* کلینیک های خود مراقبتی و پیگیری

ب-۴) ارتقاء سلامت و سبک زندگی

* نقش پرستاران در سطوح پیشگیری

* عوامل خطر در بیماریهای غیر واگیردر گروه های نوجوانان ، میانسالان و سالمندان

ب-۵)سواد سلامت

ب-۶) سیستم های ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی

* ساختارهای ارائه مراقبت مبتنی بر خانواده و جامعه

* پرستاری منطقه ای

* بیمارستان های دوستدار سلامت

ب-۷) خانواده

* ناباروری

* سلامت مردان

* سلامت زنان و میانسالان

* نوزادان ، کودکان، نوجوانان

* سلامت سالمندان

* رفتارهای پرخطر

* اعتیاد

* روابط جنسی پر خطر

* خشونت خانگی

* بحرانهای خانواده

* شکاف بین نسلی

* روابط والد- فرزندی

ب-۸)اخلاق و قانون

ب-۹) بیماریهای مزمن

* مراقبت های تسکینی و هاسپس

* سوانح و حوادث

ب-۱۰)تغذیه در گروههای مختلف جامعه

ب-۱۱)برنامه های ترخیص مدون در بازتوانی بیماری های مزمن

ب-۱۲)تشخیص پرستاری و مداخلات پرستاری

ب-۱۳)ابزار سازی و روانسنجی در پرستاری

ب-۱۴)توانمند سازی فرد، خانواده و جامعه

ب-۱۵)معنویت و سلامتفرد، خانواده و جامعه

ب-۱۶)خود مراقبتی

ب-۱۷) بستری مجدد

ب-۱۸)گردشگری پرستاری سلامت

ب-۱۹)مراقبت سیستمیک در پرستاری

ب-۲۰)فناوری اطلاعات در پرستاری نوین

ب-۲۱)استرس شغلی در پرستاری

ب-۲۲) بهداشت مدارس وپرستاری

ب-۲۳)عفونتهای بیمارستانی

* کنترل عفونت از خانواده به بیمارستان و بالعکس

* پرستاری و کنترل عفونت

ب-۲۴)خشونت شغلی در پرستاران

ب-۲۵)الگوی پرستاری مراقبت پیگیر

ب-۲۶)تله نرسینگ

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس