جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پرستاری

انتشار محتوا: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۳۴:۰۳ قبل از ظهر
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مورخ 1402/12/14در محل مذکور برگزار شد:

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مورخ 1402/12/14در محل مذکور، با حضور اعضاء برگزار شد:

مصوبات این جلسه به شرح ذیل می باشد:

1-بازبینی و بررسی کمیته راهبردی مرکز

2-بازبینی و بررسی برنامه عملیاتی

3- بررسی لاین های تحقیقاتی

4- به روز رسانی اولویتهای تحقیقاتی

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس