جلسه شورای پژوهشی

انتشار محتوا: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۲۷:۵۰ قبل از ظهر
جلسه شورای پژوهشی با حضور اعضا شورا مورخ 1402/08/21 در محل مرکز تحقیقات پرستاری برگزار شد.

جلسه شورای پژوهشی با حضور اعضا شورا مورخ 1402/08/21 در محل مرکز تحقیقات پرستاری برگزار شد. در این جلسه دو طرح پژوهشی متعلق به آقای دکتر خواجوی و آقای دکتر محمد پور مصوب شد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس