فراخوان ثبت‌نام در بیست و نهمین جشنواره تحقیقات وفناوری علوم پزشکی رازی

انتشار محتوا: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۹:۳۵ قبل از ظهر
ثبت‌نام بیست و نهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی آغاز شد.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌کند:

فراخوان ثبت‌نام در بیست و نهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی   

بخش‌های جشنواره:

افراد حقیقی، نهادهای حقوقی، علوم پایه پزشکی، علوم بالینی، فناوری سلامت، بهره‌وری و ارتقا سلامت و دانشجویی   

ویژه:

فناوران، مخترعان، محصول فناوری و ....                                       

 آغاز ثبت‌نام:1402/06/06

پایان ثبت‌نام:1402/07/06

به مدت یک ماه

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین شرکت در رقابت جشنواره به نشانی الکترونیکی  https://research.behdasht.gov.ir/razi1402 مراجعه نمایند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس