برگزاری نمايشگاه منطقه اي كشاورزي و گياهان دارويي و صنايع وابسته در جنوب خراسان

انتشار محتوا: ۴ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۶:۰۱ بعد از ظهر
نمايشگاه منطقه اي كشاورزي و گياهان دارويي و صنايع وابسته در جنوب خراسان برگزار شد.

اولين نمايشگاه منطقه اي كشاورزي و صنايع وابسته جنوب خراسان با حضور هسته /  واحدهاي مستقر در مركز رشد دانشگاه علوم پزشكي گناباد برگزار گرديد. در اين نمايشگاه كه در روزهاي دوم و سوم شهريورماه 1402 برگزار شد شركت هاي رهپويان سلامت گناباد، فرآيند زعفران مطيعي، رضوان دانش دانيال، باغداران چهار فصل از واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد در اين نمايشگاه حضور پيدا كردند كه با استقبال خوب بازديدكنندگان از نمايشگاه همراه شد. همچنين مسئولين شهرستان از غرفه دانشگاه علوم پزشكي گناباد بازديد كردند.

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس