کسب رتبه دوم واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علامه بهلول گنابادی در بین دانشگاه‌های هم‌تراز

انتشار محتوا: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۸:۱۴ بعد از ظهر
بر اساس نتايج ارزشيابي واحدهاي توسعه تحقيقات باليني بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، واحد توسعه تحقیقات بالینی(CRDU) بیمارستان علامه بهلول گنابادی رتبه دوم در بین دانشگاه‌های هم‌تراز را کسب کرد.

خانم دکتر صادق مقدم، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد، اظهار کرد:  بر اساس نتايج ارزشيابي واحدهاي توسعه تحقيقات باليني بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، واحد توسعه تحقیقات بالینی(CRDU) بیمارستان علامه بهلول گنابادی رتبه دوم در بین دانشگاه‌های هم‌تراز را کسب کرد. در اين ارزشيابي فعاليت 87 واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور بر اساس هشت شاخص ارزيابي و 14 زير شاخص در حوزه‌هاي ظرفيت سازي و برون داده‌هاي پژوهشي مورد ارزيابي قرار گرفت.
ایشان از حمایت‌های دکتر احمدی ریاست دانشگاه و تلاش همه همکاران در مجموعه CRDU در بیمارستان علامه بهلول گنابادی بابت کسب این رتبه قدردانی کرد.

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس