وبينار پژوهشي "آشنايي با سامانه پژوهشيار"

انتشار محتوا: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۵۲:۳۱ قبل از ظهر
با همكاري مديريت اطلاع رساني پزشكي و منابع علمي و واحد توسعه تحقيقات باليني برگزار مي‌شود.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس