گروه پژوهشی پرستاری کودکان، مادران و نوزادان

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۱:۲۹ بعد از ظهر

دکتر مهدی بصیری مقدم  رزومه

دکتر فریبا عسکری       رزومه

دکتر رقیه رحمانی        رزومه

دکتر نرجس بحری       رزومه

دکتر فاطمه هادیزاده     رزومه

دکتر مریم عشقی زاده   رزومه

آقای حسن ایرانی       رزومه

خانم نجمه ابراهیمی    رزومه

خانم مهری صفاری

آقای علیرضا نمایی     رزومه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس