گروه پژوهشی روان پرستاری و سالمندان

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۲:۰۱ بعد از ظهر

دکتر حسین عجم زیبد   رزومه

دکتر لیلا صادق مقدم     رزومه

دکتر علی اکبری          رزومه

دکتر سیده نرگس حسینی  رزومه

آقای مجید دانشفر          رزومه   

خانم متینه خوشخو         رزومه

خانم مریم مرادی           رزومه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس