هیئت موسسردیف

 تصویرنام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

 رزومه پست الکترونیکتمام وقت/ نیمه وقت

1
 سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی - شهلا خسروان
دکتر شهلا خسروان
استاد
دکتری تخصصی پرستاری

 khosravan@gmu.ac.ir
عضو تمام وقت
2 
دکتر علی محمد پور
استاد
دکتری تخصصی پرستاری
 سامانه علم سنجی Dr.mohammadpour@gmu.ac.ir
عضو نیمه وقت
3  دکتر مریم مقیمیان استاد دکتری فیزیولوژی سامانه علم سنجیMoghimian2@yahoo.com 
عضو نیمه وقت
6

 
دکتر موسی سجادی
دانشیار
دکتری تخصصی آموزش پرستاری
 سامانه علم سنجی sajjadi1975gmail.comعضو نیمه وقت
7  مهدی بصیری مقدم مربی کارشناس ارشد پرستاری کودکان سامانه علم سنجی basiri1344@gmu.ac.ir عضو نیمه وقت
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/20
تعداد بازدید:
27
Powered by DorsaPortal