گروه پژوهشی پرستاری داخلی جراحی و مراقبت های ویژه

دکتر علی محمدپور (رزومه)

دکتر موسی سجادی (رزومه)

دکتر رضا احمدی (رزومه)

دکتر کوکب بصیری مقدم (رزومه)

دکتر طاهره بلوچی  (رزومه)

دکتر بتول محمدیان (رزومه)

دکتر جبیب شارعی نیا (رزومه)

دکتر الیاس حسین زاده (رزومه)

آقای علیرضا طلایی (رزومه)

خانم سمانه نجفی (رزومه)

خانم مهناز ابویسانی (رزومه)

خانم فاطمه افشاری (رزومه)

خانم فاطمه حسینی مقدم (رزومه)

خانم الهام نیکخواه (رزومه)

خانم آذر عرب خزاعی (رزومه)

خانم فاطمه پولادخای (رزومه)

تاریخ به روز رسانی:
1401/02/17
تعداد بازدید:
144
Powered by DorsaPortal