شورای پژوهشی مرکز

 
عکس نام و نام خانوادگی رزومه پست الکترونیک
دکتر محمدرضا منصوریان
رئیس شورا
سامانه علم سنجی
mansooriangmu@gmail.com
  
دکتر حسین عجم زیبد
دبیر شورا
 
سامانه علم سنجی
moallef@gmail.com 
دکتر لیلا صادق مقدم
عضو شورا
ls.moghadam@gmu.ac.ir
دکتر علی محمدپور
عضو شورا
Dr.Mohammadpour@gmu.ac.ir
دکتر موسی سجادی
عضو شورا
sajjadi1975@gmail.com
  
دکتر مهدی بصیری مقدم
عضو شورا
 سامانه علم سنجی basiri1344@gmu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/17
تعداد بازدید:
221
Powered by DorsaPortal