کارشناسان

 
مهری صفاری
کارشناس و پژوهشگر مرکز
شرح وظایف
دریافت و بررسی اولیه طرح ها و انجام امورمربوط به داوری و تایید نهایی طرح
راهنمایی محققین در خصوص ارسال طرح ها و مقالات از طریق سامانه
انجام امور مربوط به اتوماسیون اداری و ثبت اطلاعات مرکز در سامانه
بررسی مقالات و سایر انتشارات مرکز و پیگیری ثبت در سامانه
هماهنگی برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تعیین شده
تهیه گزارش آماری کلیه طرح ها، مقالات و انتشارات مرکز
شرکت در جلسات مربوطه با هماهنگی رئیس مرکز
جمع آوری اطلاعات و به روز رسانی وب سایت مرکز
پیگیری امور مربوط به موافقت قطعی مرکز
انجام امور محوله با هماهنگی رئیس مرکز
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/30
تعداد بازدید:
257
Powered by DorsaPortal