معرفی مرکز

با عنایت به قدمت 35 ساله رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد و ظرفیت های موجود در سال 1400 ایجاد مرکز تحقیقات پرستاری توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مطرح و پیگیری شد. این مرکز با حمایت ریاست دانشگاه و معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای محترم گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور در تاریخ 3/3/1400موفق به اخذ موافقت اصولی و تصویب اساسنامه گردید.

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/30
تعداد بازدید:
139
Powered by DorsaPortal